Как да направим цената да изглежда по-ниска

Сигурно доста често сте се питали защо в рекламните материали се изписват цени съдържащи 0.99, 999, 0,98 и прочие. Други пък леко дразнещи прийоми могат да бъдат: само за, само сега, на най-добра цена и т.н. В този пост ще ви разкрия три основни техники за това да накарате потребителите да схващат вашата цена като по-ниска от нейната същина. Те са научно доказани след проучвания проведени в университета Харвард.

Техника 1: оказва се, че когато изписвате дадена цена то потребителите могат да я схващат по различни начини. Например, “Само за $1,990” се възприема по различен начин от “Само за $1990“. Според изследванията, за да накарате потребителя да възприема цената за по-ниска трябва да се отървете от следните елементи: пунктуации “,”; “.” както и от знаци за валута – $, лв и прочие. По-малко от тези елементи ще ви донесат “по-ниска” цена.

Техника 2: възможно е да да обявите по-висока цена, а тя да се окаже по-атрактивна. Как? Когато потребителя чете цената то той може да схване цена от 99 лв за по-изгодна от 88 лв. Защо? Дължината на цифрата когато я чете се възприема по различен начин в мозъка. По-дългата цифра откъм букви и символи (касае и техника #1) бива считана за по-висока. Така 99 лв имаща 14 символа може да се окаже “по-ниска цена” от 88 лв с 16 символа. Разбира се, това е доста рядко срещана, но оказваща до някъде влияние особеност.

Техника 3: избягвайте да поставяте Финикийски знаци. Когато не добавяте “$”, “лв” и т.н. пред или след цената тя се възприема по-добре от потребителя. Един вид той не се плаши от знака, а приема цената като нормално число и не го свързва с пари. Един от най-често използваните похвати. Можете да видите подобна техника от веригите за бързо хранене.